داربست های مدولار مثلثی

داربست های مدولار مثلثی ( پَل)

اين نوع داربست ها كه از قاب هاي مثلثي شكل تشكيل شده اند بسيار آسان نصب ميشود.اتصالات آنها به شكل نر و ماده بوده و جهت نصب نيازي به نيروي انساني متخصص نمي باشد. ميزان باربري اين داربستها بسيار بالا مي باشد.در قسمت بالاي اين داربست ها پيچ تنظيم جهت [...]

بیشتر بخوانید
جک سقفی

جک سقفی

جک های سقفی از دو قسمت نری و مادگی تشکیل شده و برای مهار قالب مدولار و یا سازه سقف استفاده میگردند. جهت شمع زني در قالب بندي سقف يا تير بتني از جك سقفي استفاده مي گردد. جك هاي سقفي مناسب ترين و اقتصادي ترين وسيله براي اجراي دال [...]

بیشتر بخوانید
قالب های پلایوود برای سطوح منحنی

قالب های پلایوود برای سطوح منحنی

قالـب بنـدی برخی سـازه ها را نمی تـوان بـا اسـتفاده از قالبهـای مـدولار انجام داد. از این رو برای آن سـازه میبایسـت قالب خـاص طراحـی گردد. قالب خاص معمولا برای سـطوح دارای اشـکال نامنظم، منحنـی و دارای زوایـای غیرقائمه طراحی و سـاخته میشـوند. در طراحـی ایـن قالب خاص باید معیارهـای [...]

بیشتر بخوانید
قالب های مدولار

قالب های مدولار

خود کلمه مدولار را می توانید به معنی مقیاس و اندازه در نظر بگیرید؛ یعنی بسته به سازه ای که قرار است ساخته شود این قالب ها نیز قابل ساخت هستند. سیستم قالب بندی مدولار به دلیل استفاده ای که در اجرای تمام سازه های بتنی مانند فونداسیون دیوار، ستون، [...]

بیشتر بخوانید