پایه روشنایی

امروزه پايه های روشنايی بجز روشنايی گذرگاه های شهری و بوستان ها به عنوان يکی از نمادهای شهری، نقش زيبا سازی فضاهای عمومی شهرها را هم به عهده دارند. برای تامين اين نياز ضروری ، شرکت صنعتی لوله و پروفيل مهيار پروفيل سپاهان طراحی، توليد و نصب پا يه های روشنايی را در طرح های معمول و فانتزی و ارتفاع های مختلف بر اساس نياز کارفرماها در دستور کار خود قرار داده و آنرا عملی کرده است.
سیستم تامین روشنایی معابر نه تنها باید از نظر خصوصیات فنی کفایت داشته باشد، بلکه از جنبه های مختلف دیگر مانند موارد ایمنی، ارگونومی، بهداشتی، روانشناسی و هنری جنبه های مورد انتظار را برآورده نماید. در این راستا مورادی قابل اهمیت وجود دارند مانند :
متوسط شدت روشنایی
طیف نور متناسب
یکنواختی روشنایی
منحنی توزیع نور متناسب با محل
جنبه های ارگونومی و هنری

پیام بگذارید

کلیه فیلدهای مشخص شده با ستاره (*) الزامی است

×