برج پرچم

طراحی، توليد و اجرای اين نوع برج ها بدليل تاثير زيادی که نيروی بار در ارتفاع بار دارد، نيازمند محاسبات و طراحی دقیق سازه ای بر اساس ارتفاع، ابعاد و موقعيت جغرافيايی محل نصب اين نوع برج ها دارد. اين شرکت با بهره گيری از متخصصين با تجربه و مجرب اين رشته نسبت به طرا حی، توليد و اجرای اين برج ها گام برداشته است . با بکارگيری سيستم چرخشی در برج های پرچم توليدی اين شرکت ، پیچیده شدن پرچم به دور برج رخ نخواهد داد. ضمناً در برج های توليدی، اهتزاز پرچم توسط موتور و گيربکس صورت می پذيرد.

پیام بگذارید

کلیه فیلدهای مشخص شده با ستاره (*) الزامی است

×